top of page

 7-9 września 2022 

XXV
Zjazd
Hydrobiologów
Polskich

Zjazd_2022_grupa.jpg
Rollup Zjazd_80 na 200 cm_31.08.2022_podgląd.tif
Beznazwy-2.png

Wręczenie Medalu im. 
Prof. Alfreda Lityńskiego


Medal imienia prof. Alfreda Lityńskiego, jako wyraz szczególnego wyróżnienia i uznania za wybitne osiągnięcia naukowe, organizacyjne i populary-zatorskie w szeroko pojętej dziedzinie hydrobiologii, otrzymał Prof. dr hab. Ryszard Kornijów.

Wręczenie Dyplomu
w Konkursie im.
Dr Jana Igora Rybaka


W konkursie im.                J.I. Rybaka na najlepszy plakat młodego hydrobiologa zwyciężyła praca Justyny Korzeniowskiej

z Zakładu Hydrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego, pt. „Wpływ obecności rumowiska na procesy samooczyszczania rzek”. 

20220908_190703.jpg

Panel dyskusyjny - Katastrofa ekologiczna
w Odrze


UCHWAŁA
Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego podjęta na XXV Zjeździe Hydrobiologów Polskich w sprawie katastrofy        w Odrze i koniecznej zmiany systemu gospodarowania rzekami w Polsce 
http://www.pth.home.pl/portal/

Katastrofa